Kindpakket.nl
Kindpakket

Formulier Heerenveen

  • Om u beter te kunnen helpen vragen wij u om uw postcode.
  • Hoeveel kinderen wilt u aanmelden?

Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente Heerenveen de mogelijkheid om mee te doen aan allerlei activiteiten.

 

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal punten;

 

  • Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
  • Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hier voor ontbreekt.
  • De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
  • De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
  • Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.
  • De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
  • Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.