Kindpakket.nl
Kindpakket

Aanvraagformulier Epe

  • Om u beter te kunnen helpen vragen wij u om uw postcode.
  • Hoeveel kinderen wilt u aanmelden?

Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente Epe de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal punten;

 

  • Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
  • Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hier voor ontbreekt.
  • De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
  • De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
  • Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.
  • De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
  • Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.